Izdelava spletnih aplikacij po naročilu

 

Našim strankam pomagamo pri specifičnih izzivih na področju informacijske tehnologije. Največkrat je težava razdrobljeno poslovanje, slabo ali celo ničelno povezovanje poslovnih informacij. V redkih primerih je možno implementirati in prilagoditi standardne rešitve, za učinkovite poslovne procese pa je najboljša namenska rešitev.

Pri izdelavi spletne aplikacije upoštevamo vaše želje in potrebe, ki jih nadgradimo s kreativnostjo in tako oblikujemo v smiselno celoto. Ponujamo sistematično rešitev:

  • Analiza procesov, pogled »od zunaj«, optimizacija
  • Izdelava idejne zasnove, uskladitev z naročnikom, finančna ocena projekta
  • Priprava podrobne tehnične dokumentacije projekta
  • Programiranje, testiranje, sprotne izboljšave
  • Testna namestitev, izobraževanje uporabnikov, navodila za uporabo
  • Skrb za aplikacijo v celotnem življenskem ciklu
  • Možne naknadne nadgradnje in spremembe po specifikaciji naročnika
  • Možnost zagotovitve infrastrukture